Säkrare sex med billiga kondomer

Sex kan vara riktigt, riktigt skönt, men varje gång man gör det med någon, oavsett om det är med ens partner eller med ett one night stand, så finns det en risk för könssjukdomar som klamydia och gonorré. Det är därför viktigt att man använder skydd, som kondom. Just kondomer är populärt eftersom det är så lättillgängligt och kommer i olika storlekar, med eller utan extra funktioner och smaker. Den bästa sortens kondomer är billiga kondomer som passar bra, inte för små eller för stora. Bara för att kondomer är billiga är kvaliteten inte dålig, det betyder bara att kondomerna är prisvärda.

utöver att skydda mot spridandet av könssjukdomar, är kondomer också den mest tillgängliga preventivmedlet. Alltså ett hjälpmedel som förhindrar oönskad graviditet. Tack vare lättillgängligheten på kondomer har tonårsgraviditeter i Sverige sjunkit drastiskt de senaste decennierna. År 1973 var 15 procent av de som blev mammor första gången 19 år eller yngre, år 2009 var denna siffra 3,5 procent och den har fortsatt minska år för år.

Sverige är överlag ett av de bättre länderna på att använda skydd vid samlag. Detta kan vara för att vi redan i tidig ålder pratar om sex och samlevnad i skolan, så unga som 9-åringar får veta sanningen om vart barn kommer ifrån i vissa kommuner. Detta samtalet om sex och preventivmedel fortsätter sedan in i tonåren på högstadiet. Detta är stor skillnad från hur andra länder i väst hanterar frågor om sex, I exempelvis USA pratas det knappt om sex, kondomer eller könssjukdomar i skolor. I vissa stater är undervisningarna helt förbjudna och tabu. Detta kan vara en stor anledning till varför antalet gravida tonåringar är så många i USA, i jämförelse med i Sverige. Att prat om sex är så accepterat i Sverige är ytterligare en anledning att älska Sverige.

Så fortsätt att prata, diskutera och ha sex, använd bara kondom vid det sistnämnda.